Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Публічна безвідклична вимога
Дата здійснення дії: 26.12.2018
Дата публікації 26.12.2018 13:55:40
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Фабрика технічних тканин "Технофільтр"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Серпова 11
Керівник* Білявенко Володимир Станіславович - директор. Тел: 452 02 72
E-mail* tehnofiltr@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНОФІЛЬТР»

вулиця Серпова, будинок 11,
місто Київ, 03115


Вих. № 2 від 26.12.2018р.


ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – «Вимога»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНОФІЛЬТР» (далі – Товариство),
код за ЄДРПОУ - 00306845,
місцезнаходження: 03115, місто Київ, вулиця Серпова, будинок 11

Керуючись статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства», Денисенко Ганна Вікторівна, яка є заявником Вимоги - уповноваженою особою, що діє на підставі Договору про спільну діяльність від 20.12.2018 року, укладеного між акціонерами: Кнуренко Сергієм Вікторовичем, Кнуренко Оленою Сергіївною, Кнуренко Лідією Михайлівною та Денисенко Ганною Вікторівною, які разом у сукупності володіють 104 233 (сто чотири тисячі двісті тридцять три) штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 96,9609% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та є домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства (далі – особи, що діють спільно), направляє публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства.

1 Відомості про заявника вимоги та його афілійованих осіб, якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями Товариства : Вимога подається уповноваженою особою, афілійовані особи – відсутні.
2 Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до Товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій, та кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями Товариства) (далі – "Заявник вимоги"):
2.1. реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно Договір про спільну діяльність від 20 грудня 2018року.
2.2. Уповноважена особа – Заявник вимоги
(Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код )
Денисенко Ганна Вікторівна
Реєстраційний номер облікової картки платника податків України 2628416828, паспорт № 000803486 виданий 7434, 02.08.2017р.
місцезнаходження: місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, 14034
Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та розмір її частки в статутному капіталі Товариства Пряме володіння – 9 443 шт. (дев’ять тисяч чотириста сорок три штуки) простих іменних акцій Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства становить 8,7842 %

Особа опосередковано акціями Товариства не володіє.
інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах) Акціонерне товариство «Полікомбанк»
код за ЄДРПОУ 19356610
місцезнаходження: вулиця О. Молодчого, будинок 46, місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, 14013
депозитарний код рахунку у цінних паперах
303081-UA10026673
контактні дані: Швиденко Олександр Сергійович
тел. +38 (066) 088-50-25
адреса для листування: вулиця Мельникова, будинок 10, кв.артира 128, місто Київ, Україна, 04050
електронна пошта: ashvidenko@gmail.com
2.3. Відомості про кожну з осіб, які діють спільно
Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код (особа 1) Кнуренко Сергій Вікторович
Реєстрацій номер облікової картки платника податків України 2431604534, паспорт НК №853172, виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській обл. 28.10.2000р.
місцезнаходження: місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, 14008
Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства Пряме володіння – 40 260 шт. (сорок тисяч двісті шістдесят штук) простих іменних акцій Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства становить 37,4512%

Особа опосередковано акціями Товариства не володіє.
інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах) Акціонерне товариство «Полікомбанк»
код за ЄДРПОУ 19356610
місцезнаходження: вулиця О. Молодчого, будинок 46, місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, 14013
депозитарний код рахунку у цінних паперах
303081-UA10026747
контактні дані: Швиденко Олександр Сергійович
тел. +38 (066) 088-50-25
адреса для листування: вулиця Мельникова, будинок 10, квартира 128, місто Київ, Україна, 04050
електронна пошта: ashvidenko@gmail.com
Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код (особа 2) Кнуренко Олена Сергіївна
Реєстрацій номер облікової картки платника податків України 2496505147, паспорт СН № 683740, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.01.1998р.
місцезнаходження: місто Вишгород, Київська область, Україна, 07300
Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства Пряме володіння – 33 915 шт. (тридцять три тисячі дев’ятсот п'ятнадцять штук) простих іменних акцій Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства становить 31,5488%

Особа опосередковано акціями Товариства не володіє.
інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах) Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНТАЙМ»
код за ЄДРПОУ 35893230
місцезнаходження: вулиця Олеся Гончара, будинок 57-Б, місто Київ, Україна, 01054
депозитарний код рахунку у цінних паперах
402479-UA10028518
контактні дані: Швиденко Олександр Сергійович
тел. +38 (066) 088-50-25
адреса для листування: вулиця Мельникова, будинок 10, квартира 128, місто Київ, Україна, 04050
електронна пошта: ashvidenko@gmail.com
Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код (особа 3) Кнуренко Лідія Михайлівна
Реєстрацій номер облікової картки платника податків України 1625109146, паспорт 3200 № 242734, виданий Заводським РВД м. Кемерово 27.06.2000р.
місцезнаходження: місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, 14008
Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства Пряме володіння – 20 615 шт. (двадцять тисяч шістсот п'ятнадцять штук) простих іменних акцій Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства становить 19,1767%

Особа опосередковано акціями Товариства не володіє.
інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах) Акціонерне товариство «Полікомбанк»
код за ЄДРПОУ 19356610
місцезнаходження: вулиця О. Молодчого, будинок 46, місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, 14013
депозитарний код рахунку у цінних паперах
303081-RU20026746
контактні дані: Швиденко Олександр Сергійович
тел. +38 (066) 088 -50 -25
адреса для листування: вулиця Мельникова, будинок10, кв.артира 128, місто Київ, Україна,04050
електронна пошта: ashvidenko@gmail.com
Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код (особа 4) Денисенко Ганна Вікторівна
Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2628416828, паспорт № 000803486, виданий 7434, 02.08.2017р.,
місцезнаходження: місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, 14034
Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства Пряме володіння – 9 443 шт. (дев’ять тисяч чотириста сорок три штуки) простих іменних акцій Товариства, розмір частки в статутному капіталі Товариства становить 8,7842 %

Особа опосередковано акціями Товариства не володіє.
інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах) Акціонерне товариство «Полікомбанк»
код за ЄДРПОУ 19356610
місцезнаходження: вулиця О. Молодчого, будинок 46, місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, 14013
депозитарний код рахунку у цінних паперах
303081-UA10026673
2.4. дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 652 ЗУ «Про акціонерні товариства» 20 грудня 2018 року
3 Відомості про акціонерне товариство (далі – «Емітент»)
3.1 Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАБРИКА ТЕХНІЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНОФІЛЬТР»

код за ЄДРПОУ 00306845
місцезнаходження: вулиця Серпова, будинок 11, місто Київ, Україна, 03115
3.2 Номінальна вартість однієї простої акції 12,00 грн. (дванадцять гривень 00копійок)
3.3 Загальна кількість простих акцій 107 500 шт. (сто сім тисяч п’ятсот штук)
3.6 Код ISIN випуску простих акцій UA4000147821
4. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватися переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників)
4.1 Повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ – 14282829)
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4
4.2 реквізити рахунку у цінних паперах особи депозитарний код рахунку у цінних паперах
300517-UA10009816
Власник рахунку: Денисенко Ганна Вікторівна
5 Ціна придбання акцій та порядок її визначення 97,36 грн. (дев’яносто сім гривень 36 копійок) оплата акцій здійснюється виключно в грошовій формі

Протокол № б/н від 26 грудня 2018 року

Ціна обов’язкового продажу акцій визначена відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням ринкової вартості акцій Товариства, яка визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до статті 8 та статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», яка затверджена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 26 грудня 2018 року № б/н).

6 Відомості про банківську установу, в який Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ – 14282829)
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4,
телефон: + 38 (050) 473 33 45
електронна пошта: custody@pumb.ua
7 Відомості про порядок реалізації Вимоги
1) Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:
Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги:
• надсилає копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів;
• розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
• розміщує Вимогу на своєму веб-сайті.
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Емітента копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Емітента та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.
Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний:
• надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги;
• надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.
Емітент зобов’язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.
2) Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації цієї Вимоги:
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента копії Вимоги складає перелік акціонерів станом на дату обліку та надсилає його Емітенту.
Датою обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження Eмітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів.
3) Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:
Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Емітент повинен надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.
Емітент протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.
Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).
Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.
Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9.00 до 17.00 у відділеннях ПАТ «ПУМБ», наведених на офіційному сайті банку (https://pumb.ua/). Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.
У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, повне ім’я, реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.
Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.
Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.
Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завірену копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції Емітента на дату переліку акціонерів.
У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.
4) Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:
Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Емітента інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Емітента інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Вимоги.
5) Порядок та форма оплати акцій
Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.
6) Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги
Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).
Витрати Емітента, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Емітента разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.


Контактний телефон для зворотних зв’язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї «Вимоги»: +38 (050) 314-91-60, :+38 (050) 465-19-48, Данілова Наталія Михайлівна, електронна адреса tehnofiltr@ukr.net, адреса для листування; вулиця Серпова, будинок 11, місто Київ, Україна, 03115.
Уповноважена особа згідно до Договору
про спільну діяльність від «20» грудня 2018 року ___________________
Денисенко Ганна Вікторівна

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Білявенко Володимир Станіславович