Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Дата здійснення дії: 21.12.2018
Дата публікації 21.12.2018 14:33:58
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Фабрика технічних тканин "Технофільтр"
Юридична адреса* м.Київ, вул.Серпова 11
Керівник* Білявенко Володимир Станіславович - директор. Тел: 452 02 72
E-mail* tehnofiltr@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Вих. № 1 від  20.12.2018р.

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій,
ПрАТ «ФАБРИКА ТЕХНИЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНОФІЛЬТР»
 (код ЄДРПОУ 00306845)
відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

20 грудня 2018 року наступні особи – акціонери ПрАТ «ФАБРИКА ТЕХНИЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНРФІЛЬТР»
 уклали договір про спільну діяльність (надалі - Договір):
№    Акціонер:
П.І.Б.
місце проживання, ІНН     Кількість належних акцій, станом на 20 грудня 2018р.
штук    % статутного капіталу *
ПрАТ «ФАБРИКА ТЕХНИЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНРФІЛЬТР»
1    Кнуренко С.В.,
14008, Україна,
м. Чернігів,
вул. Феодосія Углицького, буд. 43
ІНН 2431604534    

40 260    

37,4512
2    Кнуренко О.С.,
07300 Україна, Київська обл.,
м. Вишгород,
вул. Кургузова, буд. 1-А, корпус 3, кв. 250
ІНН 2496505147    

33 915    

31,5488
3    Кнуренко Л.М.,
14008, Україна,
м. Чернігів,
вул. Феодосія Углицького, буд. 43
ІНН 1625109146    

20 615    

19,1767
4    Денисенко Г.В.,
14034, Україна,
 м. Чернігів,
вул. Рокосовського, буд. 40, кв. 26
ІНН 2628416828    

9 443    

8,7842
ВСЬОГО:    104 233    96,9606

Це дозволяє вищезазначених осіб – акціонерів  ПрАТ «ФАБРИКА ТЕХНИЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНРФІЛЬТР» розглядати як «осіб, що діють спільно», та які є власниками  Домінуючого контрольного пакета акцій в статутному капіталі ПрАТ «ФАБРИКА ТЕХНИЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНРФІЛЬТР», що складає  96,9606 % статутного капіталу ПрАТ «ФАБРИКА ТЕХНИЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНРФІЛЬТР», виключно з метою реалізації їхнього права на викуп акцій у міноритарних акціонерів, що не є сторонами Договору, у розмірі 3,0394 % статутного капіталу ПрАТ «ФАБРИКА ТЕХНИЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНРФІЛЬТР», відповідно до ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».
Дата укладення Договору, тобто 20 грудня 2018р., є датою з якої всі вищезазначені особи – акціонери ПрАТ «ФАБРИКА ТЕХНИЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНРФІЛЬТР», як особи, що діють спільно, вважаються власниками домінуючого контрольного пакета акцій ПрАТ «ФАБРИКА ТЕХНИЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНРФІЛЬТР».
Відповідно до Договору Денисенко Г.В. є уповноваженою особою з метою набуття всіх прав та виконання всіх обов’язків, передбачених законодавством України для процедури викупу акцій в міноритарних акціонерів ПрАТ «ФАБРИКА ТЕХНИЧНИХ ТКАНИН «ТЕХНРФІЛЬТР», що не є сторонами Договору    
Найвища ціна акції, за якою особи, що діють спільно придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття становить 12 (Дванадцять) грн

Структура власності
осіб, що набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та їх афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 20 грудня 2018р.


N     
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи    
Тип особи    
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій    
Участь особи в товаристві, %    
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)    
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства
                
пряма    опосередкована    сукупна    
    
1    2    3    4    5    6    7    8    9
    Кнуренко
Сергій Вікторович
м. Чернігів    ФО    2    
37,4512    
0    
37,4512        
    Кнуренко
Олена Сергіївна
м. Вишгород    ФО    2    
31,5488
    
0    
31,5488
        
    Кнуренко
Лідія Михайлівна
м. Чернігів    ФО    2    
19,1767    
0    
19,1767        
    Денисенко
Ганна Вікторівна
м. Чернігів    ФО    2*    
9,7842    
0    
9,7842        

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Додатки:
1.Договір про спільну діяльність


Уповноважена особа                                              _____________________Денисенко Г.В.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Білявенко Володимир Станіславович