Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.04.2013
Дата публікації 29.04.2013 17:45:38
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Фабрика технічних тканин "ТЕХНОФІЛЬТР"
Юридична адреса* 03115, м. Київ, вул. Серпова. 11
Керівник* Білявенко Володимир Станіславович - Директор. Тел: 0444242324
E-mail* market@filters.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Звільнено рішенням Загальних зборів акціонерів (уповноважений орган емітента) наступних посадових осіб:
Ревізор – Кнуренко Лідія Михайлівна (Паспорт: фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), володіє 18 138 простими іменними акціями (16,872558%). Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Дата прийняття рішення про звільнення: 26.04.2013 р. Назва уповноваженого органу, що прийняв відповідне рішення – Загальні збори акціонерів товариства. Підстава звільнення: рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фабрика технічних тканин "Технофільтр" від 26.04.2013р. /Протокол б/н від 26.04.2013 р./
Голова Наглядової Ради – Кнуренко Сергій Вікторович (Паспорт: фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), володіє 24 578 простими іменними акціями (22,863256%). Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Дата прийняття рішення про звільнення: 26.04.2013 р. Назва уповноваженого органу, що прийняв відповідне рішення – Загальні збори акціонерів товариства. Підстава звільнення: рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фабрика технічних тканин "Технофільтр" від 26.04.2013р. /Протокол б/н від 26.04.2013 р./
Член Наглядової ради – Кнуренко Ганна Вікторівна (Паспорт: фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), володіє 1 простою іменною акцією (0,00093%). Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Дата прийняття рішення про звільнення: 26.04.2013 р. Назва уповноваженого органу, що прийняв відповідне рішення – Загальні збори акціонерів товариства. Підстава звільнення: рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фабрика технічних тканин "Технофільтр" від 26.04.2013р. /Протокол б/н від 26.04.2013 р./
Член Наглядової ради – Кучеренко Ірина Миколаївна (Паспорт: фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), володіє 4 574 простими іменними акціями (4,254884%). Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Дата прийняття рішення про звільнення: 26.04.2013 р. Назва уповноваженого органу, що прийняв відповідне рішення – Загальні збори акціонерів товариства. Підстава звільнення: рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фабрика технічних тканин "Технофільтр" від 26.04.2013р. /Протокол б/н від 26.04.2013 р./
Директор – Кнуренко Олена Сергіївна (Паспорт: фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), володіє 24 506 простими іменними акціями (22,796279%). Посадова особа перебувала на посаді 3 роки. Дата прийняття рішення про звільнення: 26.04.2013 р. Назва уповноваженого органу, що прийняв відповідне рішення – Загальні збори акціонерів товариства. Підстава звільнення: рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фабрика технічних тканин "Технофільтр" від 26.04.2013р. /Протокол б/н від 26.04.2013 р./

Призначено рішенням Загальних зборів акціонерів (уповноважений орган емітента) наступних посадових осіб:
Ревізор – Кнуренко Лідія Михайлівна (Паспорт: фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), володіє 18 138 простими іменними акціями (16,872558%). Термін призначення посадової особи – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Комбінат громадського харчування «Новий Чернігів» – менеджер з реклами. Дата прийняття рішення про призначення: 26.04.2013 р. Назва уповноваженого органу, що прийняв відповідне рішення – Загальні збори акціонерів товариства. Підстава призначення: рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фабрика технічних тканин "Технофільтр" від 26.04.2013р. /Протокол б/н від 26.04.2013 р./
Член Наглядової Ради – Кнуренко Сергій Вікторович (Паспорт: фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), володіє 24 578 простими іменними акціями (22,863256%). Термін призначення посадової особи – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Благодійна організація «Чернігівська обласна агенція регіонального розвитку «Вектор» – директор. Дата прийняття рішення про призначення: 26.04.2013 р. Назва уповноваженого органу, що прийняв відповідне рішення – Загальні збори акціонерів товариства. Підстава призначення: рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фабрика технічних тканин "Технофільтр" від 26.04.2013р. /Протокол б/н від 26.04.2013 р./
Член Наглядової ради – Кнуренко Ганна Вікторівна (Паспорт: фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), володіє 1 простою іменною акцією (0,00093%). Термін призначення посадової особи – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ФОП «Кнуренко С.В.» – менеджер. Дата прийняття рішення про призначення: 26.04.2013 р. Назва уповноваженого органу, що прийняв відповідне рішення – Загальні збори акціонерів товариства. Підстава призначення: рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фабрика технічних тканин "Технофільтр" від 26.04.2013р. /Протокол б/н від 26.04.2013 р./
Член Наглядової ради – Кнуренко Олена Сергіївна (Паспорт: фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), володіє 24 506 простими іменними акціями (22,796279%). Термін призначення посадової особи – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПрАТ «Фабрика технічних тканин «Технофільтр» – директор. Дата прийняття рішення про призначення: 26.04.2013 р. Назва уповноваженого органу, що прийняв відповідне рішення – Загальні збори акціонерів товариства. Підстава призначення: рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фабрика технічних тканин "Технофільтр" від 26.04.2013р. /Протокол б/н від 26.04.2013 р./
Директор – Білявенко Володимир Станіславович (Паспорт: фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), акціями товариства не володіє. Термін призначення посадової особи – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ЗАТ "Фабрика технічних тканин "Технофільтр" – заступник голови Правління по стратегічному розвитку; ЗАТ "Фабрика технічних тканин "Технофільтр" – перший заступник директора. Дата прийняття рішення про призначення: 26.04.2013 р. Назва уповноваженого органу, що прийняв відповідне рішення – Загальні збори акціонерів товариства. Підстава призначення: рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фабрика технічних тканин "Технофільтр" від 26.04.2013р. /Протокол б/н від 26.04.2013 р./

Призначено рішенням засідання Наглядової ради (уповноважений орган емітента):
Голова Наглядової Ради – Кнуренко Сергій Вікторович (Паспорт: фізичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних), володіє 24 578 простими іменними акціями (22,863256%). Термін призначення посадової особи – 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Благодійна організація «Чернігівська обласна агенція регіонального розвитку «Вектор» – директор. Дата прийняття рішення про призначення: 26.04.2013 р. Назва уповноваженого органу, що прийняв відповідне рішення – Наглядова рада товариства. Підстава призначення: рішення засідання Наглядової ради ПрАТ "Фабрика технічних тканин "Технофільтр" від 26.04.2013р. /Протокол б/н від 26.04.2013 р./

Посадові особи судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Білявенко Володимир Станіславович